מהי למידה רגשית חברתית?
SEL = Social Emotional Learning

מונח פסיכולוגי, שמתייחס לרכישת כישורים רגשיים וחברתיים של הלומדים, לזיהוי וניהול רגשי, לפיתוח דאגה ואכפתיות לאחר, לקבלת החלטות אחראית, ליסוד מערכות יחסים חיוביות ולהתמודדות יעילה עם מצבים מאתגרים.

צוות בית רות מכיר בחשיבותה של הלמידה הרגשית, והיא באה לידי ביטוי הלכה למעשה בתהליך הלמידה, ולמעשה היא חלק מאורח החיים של הלמידה במקום;  הן בהוראה המתקנת, הן בהוראה המותאמת והן בשיעורים הפרטניים, מטרתה להיות חלק מהמענה, אשר אנו נותנים לשונות של הלומדים.
המורים מתאימים את הלמידה הרגשית לאופיו, לכישוריו ולנטיותיו של כל תלמיד, כדי להצמיח אותו להיות לומד כמה שיותר עצמאי וכמה שיותר מעורב בתהליך הלמידה.